top of page

Learn Gaja Vadana Karuna

Updated: Mar 20

Composer : Papanasam Sivan

ragam: shree ranjani ( 22 kharaharapriya janya ) taLam: aadi


Aa: S R2 G2 M1 D2 N2 S

Av: S N2 D2 M1 G2 R2 S

pallavi

gajavadana karuNA sadana shankara bAlA lambOdara sundara


anupallavi

ajanamarEndranum munivarum paNiyum pankaja caraNA sharaNam sharaNam shrI


charanam

nIyE mUvulagirk-kAdhAram nIyE shivakAma mantra sAram

nIyE vAzhvilen jIvAdhAram nI aruLvAi sumukhA OmkAra 22 views0 comments
bottom of page